Księgowość

Prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtowej, rejestrów VAT i wiele więcej.

Kadry i płace

Rozliczanie umów o prace, umów zleceń, umów o dzieło, i wiele więcej.

Inne

Przygotowanie dokumentacji, sporządzanie analiz i raportów i wiele więcej.